red bull final futbol fantasia

la parida

diumenge, 25 de novembre de 2007

L'últim sopar, de Leonardo da Vinci
1.Fitxa tècnica

Títol: L’últim sopar
Autor: Leonardo da Vinci
Any de realització:1497
Lloc actual:Santa Maria delle Gracie , Itàlia

2 Biografia del pintor:

Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 - Le Clos-Lucé, 1519) fou un pintor, escultor, enginyer, arquitecte i inventor italià. Està considerat un geni polifacètic del Renaixement. L'any 1478 Leonardo va arribar a ser mestre. El seu primer encàrrec un retaule per la capella del Palazzo Vecchio, de l'ajuntament florentí, no es va arribar a fer. La seva primera gran obra, l'Adoració dels Mags (Uffizi), que va deixar inacabada, li van encarregar els monjos de San Donato de Scopeto, a prop de Florència, l'any 1481. Altres obres de la seva etapa juvenil son la denominada Madonna Benois (1478), Ermitage, San Petersburg), el retrat de Ginebra de Benci (1474, Galeria Nacional, Washington) i el inacabat San Jeroni (1481, Pinacoteca Vaticana) i la Gioconda ( un dels seus quadres més coneguts) l´any 1503-1506.
L’estil Leonardo da Vinci , busca l’exectitut en la figura humana.

3.Descripció

És religios. Leonardo ha escollit representar, el moment més dramàtic. Representa l´escena de L´últim sopar dels últims dies de la vida de Jesús de Nazaret segons narra la Bíblia . La pintura està basada en Juan, en la que Jesús anuncia que un dels seus deixebles el traicionaria .
L´afirmació de Jesús “ un de vosaltres em traicionarà “ causa consternació entre els dotze seguidors de Jesús i “haches” és el moment que Leonardo representa, intentant reflexar “els moviments de l`ànima “, les diferents reaccions de cada un dels apòstols : uns s´aixequen perquè no l´han escoltat bé , uns es sorprenen, i altres s´espanten i finalment Judas es fa enrera perquè es sent al.ludit.
L´obra es basa en altres obres que van precedir-la però Leonardo no a la composició clàssica , amb judes davant sinó que el posa com un més perquè escull un altre moment per a representar: el posterior a l´anunci de Jesús de que algú el traicionaria.
Leonardo cambia la posició de Jesucrist, i el situa en el centre ,on s´uneixen totes les línees de fuga, destacant-se encara més ( Jesucrist) en trobar-se sota el finestral, separat del apòstols. Als costats, aïllats i en forma de triangle i destacats amb colors vermell i blau , els apòstols, agrupats de tres en tres .
La taula amb els tretze personatges s´enmarca en una arquitectura clàssica representada amb exactitut a través de la perspectiva lineal. Aquesta perspectiva en el quadre és el més destacat.

4. Estil

Aquesta obra és d’estil renaixenista . Durant el renaixament l’art es converteix en un element de prestigi. Es considera que els escultors i els pintors desenvolupen un treball intel.lectual i són apreciats com artistes . Es caracteritza per els següents trets:
- L´esser humà es converteix en el tema central dels artistes.
- Es considera la natura i l´individu com un tot harmònic i perfecte i se´l representa ressaltant-ne les qüalitats estètiques.
- Els artistes del Renaixament pensen que el món està sotmès a regles i combinacions que li donen bellesa, harmonia i proporció.
- Es recuperen els models de l´antiguetat clàssica i pagana. Els artistes representen la figura humana, els cossos es representen nus i hi ha un gran interès en captar els sentiments de l´ésser humà.
- Es tracten els fets històrics i mitològics i es continuen treballant temes bíblics.
5. Tècnica :Tremp i oli
Suport :Paret

6. Anàlisi formal

Línia: Predomina la línia corba, perquè representa persones, a la vegada la línia recta del entorn on estàn. Les figures destaquen sobre el fons .
Colors: Destaca els colors vermells i blaus, L´escena a més està il.luminada per la llum dels finestrals del fons, on es veu el cel crepuscular. La llum i els colors resalten en el quadre.
LLum i textura: La il.luminació, es realista perquè entra des de els finestrals .La superficie és rugosa i brillant.
Composició: Simètrica perquè els apostols estan de tres en tres de forma triangular i el centre l’element més important què és Jesucrist.
Temps: És una pintura en la que esta Jesús de Nazaret en els seus dos últims dies, segons la bíblia.
Ritme: El ritme és estàtic ja que Leonardo da Vinci busca un moment en el que estan quiets, per mirar les seves expresions.

7. Interpretació : Contingut i significat

Tema: L´últim sopar dels últims dies de la vida de Jesús de Nazaret segons narra la Biblia . La pintura està basada en Juan, en la que Jesús anuncia que un dels seus deixeples el traicionaria .
Recepció: El duc de Milà Ludovico Sforza també anomenat “ El moro “ Va
encarregar-li la realització del quadre per la Esglèsia Santa Maria delle Grazie, Milán.
Funció: Per decorar la capella de la Esglèsia de Santa Maria delle Grazie.
Explicacions i símbols:
Escena on sopen els dotze apòtols i Jesús els diu que té un traidor , es reflexa la reacció dels personatges.
Entre Jesus i Maria Magdalena es forma una V símbol antic de la feminitat, balanç entre els colors de la roba de Jesús i Maria Magdalena, actitu amenaçadora de Pere prenent-la pel coll, una mà sense cos amb una daga.